Duurzaam en energiezuinig bouwen volgens BREEAM maatstaf

Adri & Zoon groeit en daar willen we onze klanten voor bedanken.​

Het is geweldig om steeds meer mensen te laten genieten van wat de zee te bieden heeft. Om de kwaliteit van dienstverlening aan onze afnemers te blijven garanderen, breiden we uit. Adri & Zoon heeft zaken als duurzaamheid en mens & milieu hoog in het vaandel staan. Een duurzaam pand is zuiniger in het energieverbruik en helpt bij het verhogen van de productiviteit. Adri & Zoon gaat daarom een duurzaam en energiezuinig gebouw realiseren volgens de BREEAM-NL maatstaf. De BREEAM-criteria hebben invloed op het uiteindelijk ontwerp, het bouwproces, de keuze van de materialen en installatie. Eisen worden gesteld aan de afvalverwerking tijdens de bouw tot aan het energieverbruik van het gebouw zelf na oplevering.

Wat houdt BREEAM precies in?

BREEAM is de afkorting voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze maatstaf is 20 jaar geleden geïntroduceerd om écht duurzaam bouwen te stimuleren. Dit wil zeggen dat een beoordelaar, naar aanleiding van een groot aantal criteria, een score aan een gebouw toekent. Adri & Zoon streeft ernaar om het certificaat ‘excellent’ te behalen.
Adri & Zoon loopt daarmee als voedingsmiddelenproducent in Zeeland voorop, want hij is een van de eerdere partijen in Zeeland die dit certificaat wil behalen.
Dit is ook nieuw voor de meeste betrokken lokale partijen. Een eerste keer vergt altijd extra werk en inzet. Het extra werk wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bijkomende en omvangrijke onderzoeken nodig zijn en doordat meer rapportages opgeleverd moeten worden. De uitkomsten van de onderzoeken hebben wel extra inzichten gegeven over hoe een betere werkomgeving gecreëerd kan worden.

Wat betekent dit in cijfers?

Voor het behalen van het BREEAM-excellent-certificaat worden de extra investeringen geschat op ongeveer 10%. Doordat een aantal maatregelen op te voeren zijn als EIA- of MIA-subsidie, is de verwachting dat de extra investering uiteindelijk minimaal wordt. Adri & Zoon heeft vanaf het beginstadium de adviseurs van W4Y laten aanschuiven om mee te denken in het ontwerp, zodat vanaf een vroegtijdig stadium de BREEAM principes in het ontwerp meegenomen zijn.

Het Project

Adri & Zoon gaat zowel de huidige productie en expeditiehal als ook het kantoor uitbreiden en nieuw bouwen. Een aantal kengetallen:

 • Het totale terrein van bijna 1,5 ha wordt opnieuw ingericht;
 • Het bedrijfsgedeelte wordt met bijna 5000 m2 uitgebreid, waardoor de totale industriefunctie tot bijna 8000 m2 groeit, waarvan ongeveer 1500 m2 opslagruimte en 1500 m2 verkeersruimte;
 • Het kantoor wordt uitgebreid en opnieuw ingericht, waardoor een werkomgeving van ongeveer 850 m2 wordt ingericht. De kantine en kleedruimtes worden vergroot tot ongeveer 750 m2 en volledig vernieuwd. Het kantoor krijgt een 2e verdieping, met als doel: een mooie inspirerende ruimte te creëren, geschikt voor ontvangst van relaties en voor presentatie, lezingen en productdemonstraties aan grote en kleine groepen.

Projectteam

Het projectteam om deze ambitieuze doelstelling te behalen bestaat onder andere uit:

 • Overall projectbegeleiding: In2Chains & Oscar Girones;
 • Koeltechnisch advies: NH3;
 • Bouwdirectie en toezicht: Van Vliet Bouwmanagement;
 • Subsidie advies: Adviesbureau Verhoef;
 • Bouwraadhuis, Interieurbedenkers en Ruimte & Groen als architecten voor het gebouw, interieur en terrein;
 • Hoofdaannemer: Schrijver;
 • Installateur Koeltechniek: Nijssen;
 • E-installatie bedrijfsdeel: TSG;
 • W-installatie, E-installatie kantoor, verlichting, Klima: Van de Velde;
 • Interieurbouw: Leo Interieurgroep;
 • Tuin en terrein: H2Groen in samenwerking met Adriaan Brik;
 • Ruys vloeren: Aan Ruys is de opdracht verstrekt om te zorgen voor de benodigde hygiënische vloeren, die nodig zijn om aan de kwaliteitsstandaarden te kunnen blijven voldoen. Voor de putten en goten is gekozen voor de Hygien Pro line van Blücher.

Adri & Zoon groeit en

daar willen we onze

klanten voor bedanken.​

Breeam doelstellingen:

Om het BREEAM Excellent niveau te kunnen behalen, gaat Adri & Zoon onder andere de volgende maatregelen doorvoeren:

 • De koelinstallatie zal gebruik maken van het natuurvriendelijke koudemiddel Ammoniak;
 • De verwarming van het kantoor zal niet meer worden uitgevoerd door een gasinstallatie, maar met behulp van VRF en WTW units;
 • De isolatiewaardes zullen significant hoger zijn dan het bouwbesluit, waardoor minder energieverlies zal optreden;
 • Hogere eisen aan de lichtkwaliteit, voldoende daglicht voor kantoor en luchtkwaliteit zullen zorgen voor een betere werkplekvoorziening. Ook is er aandacht aangegeven dat minder mobiele mensen makkelijk toegang hebben;
 • Voorzieningen om elektrische auto’s en fietsen te stimuleren;
 • Op het dak zullen PV panelen worden geïnstalleerd om energie te compenseren;
 • Door toepassen en continue monitoring van meters voor grootverbruikers van elektriciteit en water moet het  water en energieverbruik minimaliseren. De verwachting is een energie/ waterverbruik van:
  • Een energieverbruik: 115 kWh/m2 BVO;
  • Een verbruik van fossiele brandstoffen: 108,9 kWh/m2 BVO;
  • Een verbruik van hernieuwbare energiebronnen: 6,1 kWh/m2 BVO;
  • Een waterverbruik: 454 m3/persoon/jaar.
 • Met inrichting van terrein en tuin is rekening gehouden met planten en dieren. Zo zal de tuin voornamelijk worden aangeplant met inheemse gewassen;
 • Al het hout, gebruikt tijdens de bouw, zal van FSC-bronnen afkomst zijn;
 • Al het afval wat tijdens de bouw wordt geproduceerd zal volgens strikte regels worden geregistreerd en gescheiden. De hoofdaannemer Schrijver heeft hier een verregaande aansturende en controlerende taak in en heeft zich daarom ook speciaal voor deze opdracht ISO 14001 laten certificeren.
 • Ongeveer 1% van het water zal door het toepassen van een grijs watersysteem worden hergebruikt.

Door onder andere deze maatregelen wil Adri & Zoon voldoen aan de volgende te behalen BREEAM credits:

 • Management 1-2-3-4-8-9
 • Gezondheid 1-2-4-5-6-8-9-10-11
 • Energie 1-2a-4-5-8-26
 • Transport 3a-4-5-7-8
 • Water 1a-2-3-4-5-6
 • Materialen 1-5-7-8
 • Afval 1-2-3a-5-6
 • Landgebruik en ecologie 1-2-3-4-6
 • Vervuiling 3-4-6-7-8

Adri & Zoon heeft als producerend bedrijf van levensmiddelen met hoge hygiëne standaarden te maken. Enkele criteria zijn dan tegenstrijdig en soms moeilijk in te vullen. Desondanks vindt Adri & Zoon de vraag om wel of niet conform BREEAM standaard te bouwen, eigenlijk een vereiste voor alle nieuwbouwprojecten.

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube